COPYRIGHT

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of worden gebruikt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, microfilm, internet of op andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van M2 International Resort & Leisure Management & Consultancy BV.

Diverse foto’s die gebruikt worden op deze website zijn van projecten die de partners van M2Leisure gerealiseerd hebben toen zij nog werkzaam waren bij Pierre & Vacances / Center Parcs.

m2leisure